Espai obert adreçat a les persones con coneixeiments establerts del gravat calcogràfic i que vulgui fer ús de l’espai i equipament del taller per la realització d’un projecte personal. S’ha de ser soci per a poder gaudir del servei.

35€ per a 4 hores de taller

El curs es divideix en tres trimestres d'octubre a juny i requereix un compromís trimestral per part de l'alumna/e.
Material inclòs, excepte planxes i paper
Si es desitja fer una edició, no s’ inclouran les tintes
Assegurança inclosa