Espai obert adreçat a les persones amb coneixeiments establerts de gravat calcogràfic i que vulguin fer ús de l’espai i equipament per a la realització d’un projecte personal.

35€ per a 4 hores de taller

El curs es divideix en tres trimestres d'octubre a juny i requereix un compromís trimestral per part de l'alumna/e.
Material inclòs, excepte planxes i paper
Si es desitja fer una edició, no s’ inclouran les tintes
Assegurança inclosa