Curs adreçat a persones amb conexeiments bàsics de gravat calcogràfic, que vulguin aprofundir en les seves diverses tècniques per a la realització d'un projecte personal.

195€ pagament trimestral

Ensenyament dirigit segons les necessitats de l’obra de cada alumna/e.

Desenvolupament de l'estampa com a obra original.

Monotip.

Fotogravat.

Gravat experimental.

Ús d'eines mecàniques.

“s’ha de ser soci de l’associació per a poder gaudir dels tallers”

El curs es divideix en tres trimestres d'octubre a juny i es requereix un compromís trimestral per part de l'alumna/e.
Material Assegurança inclòs, inclosa excepte planxes i paper

Preu: 195 € el trimestre.
Aquells socis que vulguin gaudir dels dos tallers (obert i iniciació), rebran un descompte de 40 € sobre el preu total.